คุณคิดว่า ทต.เจ้าพระยา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
ถนน ( 2 )
50.00%
ประปา ( 1 )
25.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
สาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
25.00%