หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เจ้าพระยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและสนับสนุนสถานศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
 
 
การพัฒนาด้านสังคม
 
 
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
 
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลดน้อยลง

เป้าประสงค์ที่ 2 พื้นทีสีเขียวเพิ่มขึ้น แหล่งน้ำได้รับการดูแล และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
 
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1 ชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ที่ 2 การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
 
 
สายด่วนห้องนายก
ติดต่อ 056-499337 ต่อ 201
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10