หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
โทร : 082 399 0990


นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
โทร : 056 499 337 ต่อ 203 หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082 - 399 0990
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิทัศน์ นาคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089 - 0749485


นางสาวอโณทัย พรรโณภาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089 - 6123277


นางสาวธัญญ์พิศา เชียงเงิน
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095 - 7652795