หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
โทร : 082 399 0990


นางสาวสุชีรา แนบสนิทธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
โทร : 056 499 337 ต่อ 203 หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082 - 399 0990
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิทัศน์ นาคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089 - 0749485


นายสุริยะ สกุลรัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวมนทรา หอมเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082 2920771