หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เจ้าพระยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
แจ้งเวียนข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสจริตและการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเจ้าพะยา [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดําเนินงาน ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 22 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 22 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก/หน่วยงานอื่น ผู้ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือผู้บฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2   
 
 
สายด่วนห้องนายก
ติดต่อ 056-499337 ต่อ 201
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10