หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม -เมษายน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนมกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนธันวาคม 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)