หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม -เมษายน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2