หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป เรื่องบริหารงานบุคคล และเรื่องจัดซื้อจัดจ้างหรือการทุจริต ระหว่่าง 1 ต.ค.62-31 พ.ค.63 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนพฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนเมษายน 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต เดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)