หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจง ITA สำหรับ อปท.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ B) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลและรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลและรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3