หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 / 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2