หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค ปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

7 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมให้ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค ปี 2562 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจ้าพระยา โดยมี นายวันวิสาข์ จันทิกา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เป็นวิทยากร
ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพง หมู่ที่ 1

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 14.59 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย