หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เขต 2 )  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลเจ้าพระยาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7,8,11,12, มีนาคม 2562 บริเวณ เขตที่ 2 (หมู่ที่ 5,6,7) ตำบลสรรพยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 11.16 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 110 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557