หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เขต 1)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลเจ้าพระยาดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7,8,11,12 มีนาคม 2562 บริเวณ เขตที่ 1 (หมู่ที่ 1-2) ตำบลสรรพยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ วิภาวี เต๊ะวงษ์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557