ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลสรรพยา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 13.12 น. โดย คุณ ผกามาส ทองช้าง

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557