หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา \\\\\\\"ศูนย์ ฯ สตรี ทำดีเพื่อสังคม \\\\\\\" รุ่นที่ 2/2563 (1) [ 30 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 


 
อาจารย์จำนอง โสมกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม [ 15 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
ทำความสะอาด ซ่อมแซม และฟื้นฟู หาดเจ้าพระยา แพลูกบวบ และวัดกำแพง ณ วัดกำแพง หมู่ที่ 1 ตำบลสรรพยา [ 26 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 23
 
 
     


 
คณะธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ธ.จ.ชน.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 11
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
โครงการ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด) การฝึกอบรม \\\\\\\" สาขาการทำผลิตภัณฑ์จักสาน [ 28 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประชุมผู้นำ / สมาชิกสภา และ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นทีีเทศบาลตำบลเจ้าพระยา (การเสนอการขุดลอกคูส่งน้ำ-คูท้งน้ำ) [ 10 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
แจกหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID - 19 ) ให้กับประชาชน หมู่ที่ 5,6 (30 มีค63) [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 27
 


 
แจกหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID - 19 ) ให้กับประชาชน หมู่ที่ 7(29 มีค63) [ 29 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 26
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
สายด่วน
โทร. 081-886 2844
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10