หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมอบหมายภารกิจ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาอบต.เขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) ปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวัดสิงห์ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอหนองมะโมง) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
เปิดรับสมัครศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคฯ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) (ด่วนที่สุด) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 245
   
 
สายด่วน
โทร. 081-886 2844
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10