หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล เจ้าพระยา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดท่าเสา   จ้างเหมารถแบ็คโฮ PC 130 จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากนานายเขียน ขำทับ ถึงนานายยิ่ง ผาสุข กว้าง 2.80 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 433.44 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางศิขริน เทียนลา ถึงนานายสมชาย ทองชื่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ี ๑ จากนานางประเทือง ศรีสงคราม ถึงนานายทวิน จันทร์ที กว้าง ๒.๗o เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนาเฉลี่ย o.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๔o ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 14 สายทางเข้าอำเภอเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บนถนน คสล. หมู่ 14 สายต้นตาล ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุบ ทวีเขต-นายละมัย เกตุสำราญ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ พูลภาพ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยา ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาดำ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายเกลื่อน เกตุดี ถึงนานายจำเนียร เนียมทอง หมู่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.โพงาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 28 มิ.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หางน้ำสาคร   โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2565) 28 มิ.ย. 2565
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ) กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้พนักพิง) กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้พนักพิง) สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะล้อเลื่อน) กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หันคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบึงกระจับด้วน (หน้าบ้านฝรั่ง) ลักษณะโครงการกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565
ทต.หันคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบึงกระจับด้วน (หน้าบ้านฝรั่ง) ลักษณะโครงการกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 396
 
 
สายด่วนห้องนายก
ติดต่อ 056-499337 ต่อ 201
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10