หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เจ้าพระยา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไร่พัฒนา   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.โพงาม   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลูกรัง สายคันคลอง ๒ ขวา ๑ ซ้าย แม่น้ำน้อย ๒ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๙oo เมตร ปริมาณลูกรัง ๑,๑๖o ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัด เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.เสือโฮก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเสือโฮก สายบ้านนางจำปา คล้ายสุบรรณ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.เสือโฮก   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองคันปลัก สายจากหน้าบ้านนายพิษณุ สุขสวัสดิ์ ถึง สายแยกนานางชไมพร (คลองทิ้งน้ำ) ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
อบต.ท่าชัย   ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสวะหรืออุจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.ท่าชัย   จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายหนองตาแก หมู่ที่ ๗ บ้านหลังดอน ตำบลท่าชัย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างวิทยากรกลุ่มสำหรับโครงการต่อยอดคัดกรองการตรวจเต้านมด้วยตัวเองต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างวิทยากรสำหรับโครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการต่อยอดคัดกรองการตรวจเต้านมด้วยตนเองต้านภัยมะเร็งเต้านมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.บางขุด   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.วังหมัน   ขุดลอกสระซับบ่อหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.ห้วยกรด   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง (พร้อมเกลี่ยแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.ห้วยกรด   ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๑๐๐ ลิตร ทรงกลม มีฝาปิดแบบสวิง ไม่มีล้อ สีน้ำเงิน พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.ตลุก   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.นางลือ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ ๘๐๐๓๘ สายซอย ๒-๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลนางลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2565
ทต.บางหลวง   โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านกรุณา ถนนสายหลังวัดกรุณา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.บางหลวง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่่าทราย ถนนสายโรงน้ำดื่มอภิญญา ถึงบริเวณนานางสาวชนกสรณ์ ท่ากระเบา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.บางหลวง   โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองโพธิ์บริเวณ กม.ที่ 2+300 ถึง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเขตติดต่อตำบลสรรพยา หมู่ที่ 3 บ้านสวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.บางหลวง   โครงการซ่อมสร้างลงหินคลุกถนนในพื้นที่ทางการเกษตรสายนานายวิฑูรย พุ่มนวล ถึง นานายสมพงษ์ บัวบาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27 ก.ย. 2565
ทต.หาดอาษา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดอาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2565
ทต.หาดอาษา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดอาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยโคกหม้อพัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๘๙๒ ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ทต.ห้วยกรดพัฒนา   ซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๐ ชุด ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/พิการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 500
 
 
สายด่วนห้องนายก
ติดต่อ 056-499337 ต่อ 201
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10