หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวัดกำแพง ซอย ๖ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมพื้นสะพานเหล็ก สายหน้าบ้านนายประสาน ยอดเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำน้อย ๑ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อย (ฝั่งคลอง) ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหาดเจ้าพระยา (แพลูกบวบ) เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12