หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยาและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขน.ถ.๑๘ ๐๓๕ (กม. ๐+๒๕๕ - กม. ๐+๘๖๕) หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๕ ถึงสายบริเวณคลองส่งนำ้ ๑ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๗ บ้านหัวแหลม-บ้านอ้อย หมู่ที่ ๕-๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีคัดเลือก [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดปรับพื้นที่จากการป้องกันน้ำท่วม (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42