หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายบ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายบ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดปิดปากท่อระบายน้ำและทำคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยาและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนวัดกำแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49