หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๑๘๐๐๑ สายสะพานเขาสรรพยา หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง ตำบลสรรพยา (กม.๐+๐๐ - กม.๒+๑๐๐) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย [ 10 ม.ค. 2563 ]ถนน para asphalt concrete สายคลองโพธิ์ ตำบลสรรพยา กว้่าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๑๘๐๑๕ สายนาตาวาว หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง ตำบลสรรพยา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ สาย [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียง และตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการ (คนงานปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุข) เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21