หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง สายสะพานดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง สายตาลเก้าต้น หมู่ที่ ๕ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง สายบ้าน ด.ต.อำนวย กลิ่นห้าวหาญ หมู่ที่ ๓ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง สายข้างฟาร์มหมูนายหวิด หมู๋ที่ ๑ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา ขนาดท่อ ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุท่อ คสล. เพื่อระบายน้ำ เข้า - ออก บริเวณหนองอีโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๗ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29