หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายข้างฟาร์มหมูนายหวิด หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา และ สายคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ซ้าย (คลองโพธิ์ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑ - ๓ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายคันคลองทิ้งน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายข้างฟาร์มหมูนายหวิด หมู่ที่ ๑ ตำบลสรรพยา และ สายคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ซ้าย (คลองโพธิ์ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑ - ๓ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อสายสวนส้มนายวิระ โปร่งฟ้า หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายบ้านนายบุญส่ง ชูจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายนานายน้อย เหมือนตาล หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ สายคันคลองทิ้งน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน (คสล.) เดิม สายบ้านอ้อย ซอย ๗ (ซอยบ้านนางย้อย คุ้มผล) หมู่ที่ ๗ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน (คสล.) เดิม สายบ้านใต้วัดราษฎร์ ซอย ๔ (ซอยบ้านนายหอม ทองคล้าย) หมู่ที่ ๖ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านกลาง ซอย ๑ (ซอยบ้านนายฉ่ำ จุ้ยขาว) หมู่ที่ ๒ ตำบลสรรพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15