หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเจ้าพระยาและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกำแพง เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิมงคล เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๖๓ ชัยนาท เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33